رئیس اداره امور عشایر شهرستان مسجدسلیمان براثر ابتلا به کرونا درگذشت

خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان // وحید دارابی رئیس اداره امور عشایر شهرستان مسجدسلیمان که چند روزی بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان امام خمینی اهواز بستری بود به دیار حق شتافت.

به گزارش خبرگزاری خورنا // مسجدسلیمان وحید دارابی رئیس اداره امور عشایر شهرستان مسجدسلیمان که چند روزی بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان امام خمینی اهواز بستری بود به دیار حق شتافت.

وی سابقه مدیریت امور عشایر شهرستان هفتکل از سال ۹۳ الی ۹۵ ، شهرستان اندیکا  از سال ۹۶ تا ۹۷ و مدیریت امور عشایر شهرستان مسجدسلیمان را از سال ۹۷ تاکنون در کارنامه خود داشت.