استخدام در هیچ سازمانی بدون آزمون نیست

خورنا: عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که برمبنای طرح مهرآفرین سهمیه‌های استخدامی به دستگاه‌های ملی و استانی اختصاص داده شده‌اند گفت:‌ با ابلاغ اصلاحیه مهر‌آفرین، دستگاه‌ها می‌توانند درچارچوب قوانین تعیین شده و با برگزاری آزمون، نیروهای مورد نظر را جذب کنند؛ بنابراین برگزاری آزمون‌های استخدامی به روال گذشته دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به اصلاح انجام شده در مورد آزمون‌های استخدامی در طرح مهر‌آفرین افزود: یکی از ایراداتی که از سوی رییس مجلس بر این طرح وارد شد مربوط به استخدام بدون آزمون در برخی از موارد خاص بود ؛ اما پس از اصلاح تمامی سازمانها حتی در موارد خاص نیز باید با برگزاری آزمون استخدام را انجام دهند.

تاجی تاکید کرد: در راستای اجرای ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، در هر موردی که دستگاه‌ها و نهادها نیازمند جذب نیروی انسانی هستند باید افراد مورد نظر را با برگزاری آزمون استخدام کنند.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری همچنین در مورد این‌که استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری بر چه اساسی خواهد بود، بیان کرد: نحوه استخدام در این مورد نیز اصلاح شده است چرا که تا پیش از این امکان استخدام ۱۵۰۰ نفر بدون برگزاری آزمون و از طریق مصاحبه داده شده بود اما با اصلاحات انجام شده نهاد ریاست جمهوری نیز باید نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق نشر آگهی و برگزاری آزمون از میان علاقه‌مندان و واجدین شرایط تامین کند.

وی اضافه کرد: زمان برگزاری آزمون استخدامی در نهاد ریاست جمهوری نیز در اختیار این نهاد بوده و هر زمانی که خود تشخیص دهند این کار را انجام خواهند داد.

تاجی همچنین در مورد روند اجرای آزمون‌های استخدام و جذب نیروی انسانی نیز افزود: استخدام یک فرایند است که در ابتدا باید براساس تعیین پست‌های بلاتصدی، تعداد نیروهای مورد نظر، میزان تحصیلات و گرایش‌های آن‌ها مشخص شده و طبق آن نشر آگهی انجام شود.

او در ادامه افزود: زمانی که قرار است استخدامی انجام شود بعد از تعیین تعداد و تخصص نیروهای مورد نیاز، اطلاعات در سایت کارمند ایران قرار گرفته و افراد واجد شرایط از این طریق ثبت نام و در آزمون عمومی شرکت می‌کنند. سپس از میان کسانی که حداقل نمره را کسب کرده‌اند، سه برابر ظرفیت تعیین شده انتخاب و به مرحله مصاحبه و انجام آزمون تخصصی راه می‌یابند.

تاجی افزود: از میان برگزیدگان در آزمون تخصصی و مصاحبه یک ونیم برابر ظرفیت انتخاب و در اختیار هیات مرکزی گزینش در دستگاه اجرایی مورد نظر قرار گرفته تا براساس قانون مصوب مجلس مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند تا در نهایت اطلاعات افراد برتر در سامانه کارمندایران ثبت شده و با صدور شناسه استخدامی برای آن‌ها، استخدام نیروها انجام شود.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری همچنین در مورد آزمون‌های استخدامی و نیروهای جذب شده از ابتدای سال جاری تاکنون نیز خاطرنشان کرد: آمار دقیقی در دست ندارم اما بسیاری از استان‌ها نظیر قم، خوزستان و قزوین آزمون‌های استخدامی را برگزار کرده‌اند اما هنوز برای تمامی سهمیه اختصاص داده شده نیرو جذب نشده است.

تاجی یادآور شد: تاکنون تعداد نیروهایی که به وسیله برگزاری آزمون استخدام شده‌اند اندک بوده و قابل توجه نیست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.