گزارش تصویری خورنا از آغاز برداشت گندم از مزارع شهرستان هندیجان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.