توضیح یک یادداشت؛ منظور از واژه “پهلوانان مرده” کنایه به اظهارات امام جمعه جهت رد نامگذاری فرهنگسرا بنام دکتر قیصری به دلیل “زنده بودن” بود 

 

 

صبح‌ امروز جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بندرماهشهر به ریاست امام جمعه شهرستان با موضوع نام گذاری فرهنگسرای جدید بندرماهشهر برگزار شد.

 

این فرهنگسرا که از بدو تاسیس به نام فرهیخته‌ی سرشناس دکتر ابراهیم قیصری نام گذاری شده بود با مخالفت امام جمعه مواجه شد.

 

امام جمعه در جلسه صبح امروز گفته بود که چون “ابراهیم قیصری هنوز زنده است” نام گذاری اماکن بنام وی و سایر شخصیت های “زنده” بدعت است.

 

یادداشتی که از این رسانه منتشر شد در واکنش به این اظهارات امام جمعه بود که چرا باید منتظر مرگ فرهیختگان و بزرگانمان باشیم تا مکانی بنام آنها نامگذاری شود ؟ و به همین منظور در متن مذکور از واژه “پهلوانان مرده” برای انتقاد به اظهارات امام جمعه استفاده شد.

 

هرگونه برداشت غلط از واژه مذکور از طریق این رسانه موکدا رد میشود و افرادی که قصد دارند خلاف انچه نگارش شده را به اذهان عمومی متبادر کنند را به راه صداقت دعوت میکنیم.