به درخواست سهراب گیلانی صورت گرفت

انتقاد شدید استاندار خوزستان از انعقاد تفاهمنامه های بدون پشتوانه؛ سازمان آب و برق مطالعه مربوط به شیوه تثبیت دیواره مشرف به سازه های آبی شوشتر را ارائه دهد

در نشستی که روز پنجشنبه پیرامون طرح ساماندهی و علاج بخشی سازه های آبی تاریخی شهرستان شوشتر به ریاست استاندار خوزستان و با حضور و به درخواست سهراب گیلانی نماینده شوشتر و گتوند برگزار شد . قاسم سلیمانی دشتکی با انتقاد شدید از انعقاد تفاهمنامه های بدون پشتوانه اظهار داشت : بسیاری از تفاهمنامه ها بدون پیش بینی اعتبار و بودجه به امضا میرسند که در نتیجه آن اجرایی نمیشوند و این امر موجب نارضایتی و سلب اعتماد عمومی میشود .

استاندار خوزستان افزود : مدیران بایست دقت کنند که به هیچ عنوان زیر بار امضای تفاهمنامه های بدون پشتوانه اعتباری و اجرایی نرفته و پیش از امضای هر تفاهمنامه ای نسبت به مساله تامین اعتبار و شیوه اجرایی شدن آن کسب اطمینان نمایند .

سلیمانی تصریح کرد : در صورتی که شیوه اجرای تفاهمنامه طرح ساماندهی و علاج بخشی سازه های آبی شوشتر مشخص شود ۵۰ درصد از اعتبارت آن را تقبل مینمایم .

معاون عمرانی استانداری با اشاره به اینکه مقرر شد سازمان آب و برق خوزستان نسبت به ارائه نتیجه مطالعه شیوه تثبیت این دیواره ظرف مدت تعیین شده اقدام نماید

 

خبرنگار: محسن علیخانی