گفتاری با استاندار اصفهانی سابق خوزستان؛ بگذار فرزندان خوزستان هم رشد کنند!

خبری که از دیروز تا کنون در فضای رسانه ای و مجازی استان در خصوص لابی و پیگیری های یکی از اعضای شورای شهر اصفهان که پیشتر بعنوان استاندار خوزستان نیز در استان مسئولیت داشت بار دیگر بحث مداخله نیروهای غیربومی و بویژه اصفهانی را در انتصابات خوزستان برجسته کرد.

گرچه هنوز انتصابی صورت نگرفته و در دوسه هفته اخیر خبر انتصاب یکی از آشنایان آقای معین برای یکی دو اداره کل مطرح بوده و اخبار منتشره حول شائبه های ایجادشده در خصوص لابی های این مدیر اصفهانی منتشر شده اما در هر حال مشخص نیست به چه دلیلی مدیران اصفهانی بخود اجازه می دهند رایزنی و یا سفارشی در خصوص انتصابات در خوزستان داشته باشند.

همگان میراث نامیمون عملکرد ضعیف این مدیر اصفهانی در خوزستان را به یاد دارند و بخوبی می دانند که آغاز اوج گیری طرح های انتقال آب به اصفهان دقیقا همزمان با تصدی او بعنوان استاندار خوزستان بوده است.

حال سوال اینجاست که مگر در میان انبوه جوانان شایسته و مستعد خوزستانی مگر قحط الرجال است که باید آشنایان نجف آبادی آقای معین در خوزستان مسئولیت بگیرند؟

مگر خوزستان از نیروی انسانی جوان و توانمند بی بهره است؟

آقای معین اگر این خبرها درست باشد به شما توصیه می کنیم اگر ایده و خلاقیت و توانی دارید صرف اصفهان بکنید و اجازه دهید مدیران استان ما هم اگر قرار بر تغییری دارند از ظرفیت فرزندان بومی خوزستان بهره ببرند.

اینکه یک مدیر اصفهانی در سمت خود عزل شده، آیا به شما ربط دارد که برای انتصاب مجددش چانه زنی کنید؟!

اجازه بدهید فرزندان خوزستان هم رشد کنند. اصفهان و نجف آباد و تهران برای دوستان و آشنایان شما کافیست.