گزارش تصویری خورنا از دیدار نوروزی امام جمعه هندیجان با فرمانده و پرسنل خدوم نیروی انتظامی شهرستان

گزارش تصویری خورنا از دیدار نوروزی امام جمعه هندیجان با فرمانده و پرسنل خدوم نیروی انتظامی شهرستان

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.