واکسیناسیون گروه‌های پرخطر در آغاجاری

اولین مرحله تزریق واکسن کرونا به بیماران خاص و پاکبانان در بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاجاری تزریق شد