ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها

 

🔷 ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۶فروردین ۱۴۰۰ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ (به مدت ۷ روز ) ادامه دارد

 

روابط عمومی بخشداری شهرستان گتوند

منبع