تعداد اعضای شورای شهر رامشیر ۵ نفر است

خورنا –

سالم عبادی فرماندار شهرستان رامشیر طی گفتگو با خبرگزاری خورنا در رابطه با تعداد اعضای شورای شهر رامشیر گفت:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن اعضای شورای هر شهر متناسب با جمعیت آن شهر انتخاب می شود.

شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل خواهند داشت.

با توجه به جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر شهر رامشیر، مانند دوره ی قبل دارای ۵ عضو اصلی خواهد بود.