مشکل در خط فیبر نوری عامل اختلال چند ساعته در شبکه مخابرات رامهرمز

رئیس اداره مخابرات شهرستان رامهرمز در گفتگویی اظهار داشت خرابی فیبر نوری در سه راهی غیزانیه در شب یکشنبه باعث قطعی در اپراتورهای همراه و اینترنت و دستگاه های کارتخوان در شهرستان رامهرمز شد.

حجت الله بهوندی افزود: قطع فیبر نوری در غیزانیه باعث قطعی شبکه همراه اول و اینترنت در شهرهای هفتکل ، باغملک، امیدیه، ایذه و قسمتی از بهبهان شده بود.