یک بام و دو هوای کرونا در بهبهان، با جان مردم بازی نکنید

ویروس منحوس کرونا بی‌رحمانه به‌جان مردم عزیز شهر به شهر استان مان افتاده است و جان‌برکفان کادر درمان را به زانو درآورده است.
در شرایط وخیم استان و شهرستان بهبهان باخبر شدیم برای برنامه‌ای در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان فراخوان حضور اعلام شده که قلب داغ دیده کادر درمان را جریحه‌دار کرد.
در حالیکه تجمع بیش از ۵ نفر بارعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در شهر ممنوع است چرا برای یک برنامه مجازی فراخوان حضور منتشر می شود؟
اگر برگزاری این برنامه با هماهنگی ستاد کرونا بوده که وای بر ما!
و اگر ستاد کرونا از بی‌خبر از اتفاقات شهرستان است، که صد وای بر ما!