خبرهای خوش برای بزرگترین زنجیره پی وی سی ایران؛ نام پتروشیمی اروند در بورس درج شد

به گزارش خبرگزاری خورنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اروند ، با تصویب هیات پذیرش بورس، شرکت پتروشیمی اروند یک گام دیگر به بورس نزدیک شد‌.

بر اساس این گزارش، شرکت پتروشیمی اروند با تصویب هیات پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شد.

نام این‌ شرکت پتروشیمیایی با شماره ۱۱۸۱۹ در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ در این سازمان ثبت و آماده حضور بر روی تابلوی بورس و کشف قیمت شد.