سقوط سواری پراید در کانال آبیاری کارون شهرستان گتوند

 

🔷 امروز صبح سواری پراید در کانال طرح آبیاری کارون حوالی صالح شهر گتوند سقوط کرد و راننده آن جان باخت طی این سه روز این دومین نفر است که بر اثر غرق شدن در این کانال جان خود را از دست می دهد

 

 

منبع