سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر: مسئولیت مستقیم تجمعات کارگری متوجه مدیران سازمان‌های مربوطه است

به گزارش خبرگزاری خورنا، سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر در خصوص تجمعات کارگری گفت: مسئولیت مستقیم تجمعات کارگری مقابل فرمانداری متوجه مدیران سازمان‌های مربوطه است.

فریدون بندری اظهار کرد: همه مسئولان موظفند با تعامل و توضیح مناسب به جامعه کارگری نسبت به جلوگیری از هرگونه تجمع اقدام کنند.

وی افزود: برگزاری تجمعات غیر قانونی به هیچ وجه مورد تایید فرمانداری نیست و کارگران را به پیگیری حقوق خود صرفاً از مجاری قانونی توسط نمایندگان خود توصیه می‌کنیم. البته در صورت شکل‌گیری هرگونه تجمع، بالاترین رده سازمانی مربوطه موظف به حضور در تجمعات کارگری و توضیح به کارگران خواهد بود.

عالی‌ترین نماینده دولت خاطرنشان کرد: شرکت‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و ادارات مکلف به رعایت کامل حق و حقوق کارگران هستند و برابر قوانین کار باید عمل کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.