بابک عبدالهی مشاور مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان شد

بابک عبدالهی با حکم یعقوب شلیش پور سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان به عنوان مشاور مدیرکل در زمینه توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی منصوب شد.

به گزارش خورنا بابک عبدالهی فوق لیسانس روابط بین الملل است و سوابق اجرایی متعددی را در سطح استان و کشور دارد.

بخشدار چغامیش شهرستان دزفول، دبیر ستاد انتخابات چندین فرمانداری در سطح استان و نیز دبیر کمیسیون ماده ۹۹ استانداری البرز از جمله سوابق اجرایی عبدالهی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

وی همچنین مولف یک جلد کتاب در حوزه ادبیات فارسی است.