۱۵۰۰۰ هزار ماسک بین مردم رامهرمز و دستگاه های اجرایی توزیع می شود

با پیگیری های ابراهیم متینیان نماینده شهرستان های رامهرمز و رامشیر در راستای اجرای طرح بزرگ یک نفس همدلی و با هدف افزایش مشارکت در زمینه مراعات موازین بهداشتی در برابر کرونا ،برنامه توزیع ماسک بین مردم شهرستان رامهرمز که شامل ۱۵۰۰۰ ماسک اهدایی خیرین سلامت و با حمایت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،زیر نظر دفتر ارتباطات مردمی نماینده محترم و با هماهنگی فرماندار و امام جمعه محترم،شبکه بهداشت و درمان ،هلال احمر، تشکل های مردم نهاد و سازمان های حمایتی به اجرا در می آید

برای شکستن زنجیره انتقال کرونا همه با هم در کمپین مشارکت در برابر کرونا