سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر: مدیران بودجه را محور سیاست‌گذاری‌های خود نکنند

سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر گفت: مدیران دستگاه‌ها و ادارات بودجه را محور سیاست‌گذاری‌های خود نکنند.

به گزارش خورنا، فریدون بندری در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بندر ماهشهر اظهار کرد: مهم‌ترین بحث در شورای فرهنگ عمومی بحث سیاست‌گذاری است.

وی افزود: باید کارگروه‌های مختلف مرتبط با شورای فرهنگ عمومی تشکیل و مباحث و راهکارهای عملیاتی در این کارگروه‌ها مطرح و در شورا مصوب شود.

عالی‌ترین نماینده دولت در شهرستان بندر ماهشهر خاطرنشان کرد: در دستگاه‌ها، ادارات و نهادها نباید بودجه محور سیاست‌گذاری‌ها باشد، بلکه ابتدا باید راهکارهای عملیاتی برای اجرای پروژه‌ها و برنامه‌ها اندیشیده و اتخاذ شود.

بندری در ادامه اظهار کرد: یکی از مواردی که باید به آن توجه ویژه‌ای شود نام‌گذاری خیابان‌ها و اماکن خاص در شهرستان است.

وی ادامه داد: در نام‌گذاری‌ها باید مؤلفه‌هایی که مورد نظر و تأکید مقام معظم رهبری است با دقت تمام بررسی و رعایت شود.

سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر در پایان اضافه کرد: بر همین اساس در نام‌گذاری‌ برخی اماکن شهرستان تجدید نظر و بر اساس تصمیم شورای فرهنگ عمومی اقدام خواهد شد.