نیمه دوم سال ۱۲هزارتن آسفالت در بندرماهشهر تولید شد

در نیمه دوم سال جاری ۱۲هزار تن آسفالت در مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری خورنا، شهردار بندرماهشهر در خصوص وضعیت آسفالت در سطح شهرستان گفت: از این حجم تولید شده ۵هزارتن صرف لکه گیری های آبفا و ۷هزارتن در معابر مختلف شهر استفاده شده است.

وی ادامه داد: برای زیرسازی های سطح شهر نیز ۴۸هزار تن مصالح مرتبط مورد استفاده قرار گرفته است و حدود ۱۳میلیارد تومان مجموع هزینه های زیرسازی و آسفالت در نیمه دوم سال ۹۹ میباشد.

نظارات افزود: مشکل کمبود قیر و قیمت سرسام آور این فرآورده نفتی همچنان پابرجاست و شهرداری بندرماهشهر هم همانند شهرداری های کل کشور با این مشکل دست و پنجه نرم می کند.