مسدود شدن جاده چهارمحال بختیاری به خوزستان

🔴 مسدود شدن جاده چهارمحال بختیاری به خوزستان

🔷 جاده چهارمحال بختیاری به خوزستان مسیر بازفت ، تاراز ساعتی پیش توسط راهداری بازفت به علت محدودیتهای کرونایی مسدود شد  اتومبیل های پلاک خوزستان تا اطلاع ثانوی از این مسیر تردد ننمایند

منبع