انتخابات شورای اسلامی شهرآبادان بر سر دو راهی تقابل ائتلافها !! یا شخصیت ها؟

صالح ساری پوری – این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ریاست جمهوری از حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد.

ایجاد شور و نشاط و رقابت انتخاباتی سالم، جهت حضور حداکثری مردم، هدف مشترک همه ی دلسوزان انقلاب است.

سوال های قابل طرح این است که آیا انتخابات پیش روی شورای شهر به همان روش سنتی برگزار می شود یا نیازمند تغییر در شیوه و معیارهای انتخاب است؟

آیا در این انتخابات، بازهم شاهد تقابل شخصیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،عشایری هستیم؟ یا تقابل پیش رو، تقابل ائتلاف ها و برنامه هاست؟

آیا بجز آراء مردم، عوامل دیگری نیز در اعلام نتایج انتخابات شورای شهر تاثیر گذارند؟

آیا نامزدهای انتخابات این هوشیاری را دارند که جهت جلوگیری از سردرگمی مردم، بعلت تعداد زیاد کاندیداها، به نفع همصنفان و همفکران خود از نامزدی انتخابات منصرف شوند و سیاست گذاری شهرداری آبادان را به ائتلافی مقتدر و شجاع و با برنامه بسپارند؟

آیا ائتلاف های پشت پرده و مخفی نیز بوجود می آیند؟چه کسانی از اینگونه ائتلاف ها حمایت می کنند؟

آیا نامزدهای انتخابات شورای شهرآبادان از وظایف قانونی و اختیارات کم و محدودیت های پیش رو و مشکلات آبادان اطلاع دارند؟ وآیا نسخه ی شفا بخشی جهت حل معضلات آبادان ارائه می نمایند؟

آیا نامزدهای انتخابات توان وجربزه ی مبارزه با هواهای نفسانی و هواهای صاحبان قدرت وثروت بعد از پیروزی در انتخابات را دارند؟

به زعم نگارنده بسیاری از سیاست مداران، مدیران، ورزشکاران، فعالان سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و بزرگان آبادان در ارائه و اجرای برنامه های فردی سرآمد خوزستان و کشور هستند.

مشکل آبادان در تدوین و اجرای برنامه جمعی و گروهی است.

دلیل مدعای حقیر سخن یکی از نمایندگان آبادان است.مبنی بر اینکه آبادان برنامه محور نیست.یا در سطحی بالاتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از خوزستان اذعان نمودند که صداهای مختلفی از خوزستان شنیده می شود.

بهتر است برای یکبار هم شده از اسارت و بزرگ نمایی شخصیت ها و قهرمان بازی های کودکانه ی آنها رهایی یابیم و با تشکیل ائتلاف های انتخاباتی ،پیروزی ها و ناکامی ها آینده انتخابات شورای شهر را بجای افراد به ائتلاف ها نسبت دهیم.

بهمین منظور ویژگی ائتلاف های انتخاباتی را به شرح ذیل پیشنهاد می دهم.

۱-این ائتلاف ها و یارگیری ها خودجوش و توسط خود نامزدها بر مبنای مشترکات فی مابین وبدون دخالت اصحاب قدرت وثروت صورت گیرد.
۲-ائتلاف ها بهتر است بر مبنای تخصص های مورد نیاز کمیسیون های شورای شهر باشد تا شورای شهر آینده بتواند در همه زمینه ها صاحب نظر باشد و تصمیمات کارشناسی شده اتخاذ نماید.
۳-آئین نامه داخلی ائتلاف ها تدوین شود. و برای حل مشکلات پیش رو ،مانند ریاست شورا،شاخص های انتخاب شهردار،انتخاب کمیسیون های تخصصی ،تقسیم کار ودیگر امور احتمالی مبتلا به، راهکارهایی تعیین شود.
۴-تدوام ائتلاف پیروز انتخابات برای حداقل ۴سال تضمین شده باشد تا شاهد دسته بندی های احتمالی درون ائتلاف واحد نباشیم.
۵-ائتلاف ها باید برنامه وچشم اندازچهارساله ارائه نمایند واز حداکثر ظرفیت یعنی ۹نفره تشکیل شوند.
۶-موفقیت ها و ناکامی ها بنام ائتلاف پیروز منتسب شود تا نقش افراد و شخصیت ها در تصمیمات شهری کمتر شود.

ودیگر مواردی که جهت جلوگیری از اطاله کلام از آنها صرف نظر می شود.

بدیهی است در صورت موفقیت این ایده و راهیبابی اعضای یک ائتلاف واحد به شورای اسلامی شهر، می توانیم این تجربه را در انتخابات سه سال آینده مجلس شورای اسلامی اجرا نمائیم.

آبادان بیدار است.