کشتی گیر گتوندی سوم مسابقات بین المللی مربیان و کشتی گیران اوکراین را کسب کرد

این مسابقات که به میزبانی کشور اوکراین برگزار شد امین میرزاراده کشتی گیر گتوندی توانست مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد

منبع