شناسایی عوامل تیراندازی اخیر در برخی از مناطق امیدیه

اسداله ترحم / ‌خورنا – کریمی دادستان شهرستان امیدیه در گفتگو با خورنا:
با همکاری ضابطان قضایی، عوامل امنیتی، انتظامی و مردم ‌تعدادی از عوامل تیراندازی های اخیر در امیدیه شناسایی و دستگیر شدند و شناسایی بقیه عوامل تیراندازی ادامه دارد.
با توجه به وضعیت نارنجی شهرستان با برگزاری هر گونه مراسم با بیش از ده نفر و زمانی به غیر از صبح زود به شدت برخورد می کنیم.
دو نفر از برگزار کنندگان مراسمات شلوغ چند روز اخیر دستگیر و رسیدگی به پرونده آنها در جریان است.
‌از مردم تقاضا داریم با توجه به وضعیت نارنجی شهرستان و وضعیت کرونا که حتی باعث درگیری و مرگ کودکان شده است نسبت به رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی حساس بوده و از حضور در مراسمات و تجمعات، اکیدا خودداری نمایند.