پلمپ پنج‌ واحد صنفی در گتوند

 

سرهنگ حسینی حانشین فرماندهی انتظامی شهرستان گتوند درگفتگو باخبرنگاران گفت: تعداد پنج واحد صنفی که در بخش عقیلی با بی توجهی به پروتکل های بهداشتی باعث ابجاد مخاطره برای سلامت شهروندان شده بودند توسط مامورین اماکن عمومی این فرماندهی پلمپ شدند.*

 

*سرهنگ حسینی تمامی صنوف را به رعایت شیوه نامه های بهداشتی درجهت تامین سلامت دعوت وافزود پلیس حسب وظیفه قانونی خود با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد*

 

🌙 طلوع خوزستان گتوند

https://chat.whatsapp.com/IpIJ2CDkrpWF3TF1xPr19I

منبع