پیام ویدئویی فرماندار هندیجان خطاب به شهروندان نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی در این شهرستان

پیام ویدئویی فرماندار هندیجان خطاب به شهروندان نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی در این شهرستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.