مصوبه استفاده از گوشت گرم در پتروشیمی‌های بندرماهشهر بازار محلی را ملتهب میکند/ شورای تنظیم بازار جلوی این مصوبه را بگیرد

بر اساس گزارشهای دریافتی خبرگزاری خورنا، برخی از شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر مصوبه ای در خصوص الزام پیمانکاران رستوران‌های شرکتها به منظور استفاده از گوشت گرم و کشتار روز به اجرا در آورده اند که این مورد بازار محلی به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بر اساس گزارشهای دریافتی خبرگزاری خورنا، برخی از شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر مصوبه ای در خصوص الزام پیمانکاران رستوران‌های شرکتها به منظور استفاده از گوشت گرم و کشتار روز به اجرا در آورده اند که این مورد بازار محلی به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

یک کارشناس تنظیم بازار در این مورد به خبرنگار ما گفت: گوشت گرم و کشتار روز به دلیل محدودیت در عرضه، صرفا جهت تامین نیاز روزمره شهروندان در هر منطقه عرضه میشود و خرید آن‌ توسط شرکتهای و حتی رستورانهای بزرگ به سرعت بازار محلی را ملتهب کرده و قیمت این‌ محصولات را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

وی افزود: کمبود گوشت گرم و التهاب در بازار مهم مواد پروتئینی اثرات پیش بینی نشده ای خواهد داشت که کوچکترین آن ایجاد صف های خرید و محرومیت قشر ضعیف در تهیه مواد پروتئینی است.

انتظار می‌رود که شورای تنظیم بازار و در راس آن فرماندار شهرستان بندرماهشهر جلوی این‌ تصمیم نادرست و التهاب آفرین ایستادگی کرده و مانع اجرای آن شود.