رییس شورای شهر ماهشهر: بندرامام و بندرماهشهر میتوانند یک شهرستان بزرگ بمانند

خورنا: رییس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر: در بحث شهرستان شدن بندر امام خمینی نکاتی داشتیم که وجود یک شهرستان بزرگ بنام بندر ماهشهر میتواند به جذب بهتر عوارض و عایداتی که به سرنوشت شهرستان گره خورده اند مهم و اساسی باشد.

سعید حیاتی رییس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در بیان داشت: ما در شورا همواره سعی کردیم که هرگز فراموش نکنیم شهروندان ولی نعمت ما هستند و همواره در جهت منافع مردم گام برداریم و البته انتظارمان از شهروندان اینست که ما را یاری کنند چرا که درصد کارها در دست خود مردم است و مردم با همکاری با شورا و شهرداری میتوانند آن را مرتفع کنند.

وی ادامه داد: جشنوارههای متعدد شهروندی در این زمینه برگزار شده، کتابهای شهروندی برای تحویل به دانشآموزان به آموزش و پرورش اهدا شده، بروشورهای مختلفی چاپ و توزیع گشته و انشاءا… بتوانیم با حفظ حریم شهروندی در کنار مشکالت شهر را مرتفع سازیم.

رئیس شورای اسالمی شهر بندر ماهشهر در ادامه افزود: کارهای زیادی در بحثهای زیربنایی صورت گرفته که شاید دیده نشوند مانند تعریض معابر در خیابان های ابوذر، فرهنگ شمالی و جنوبی و ۱۵ خرداد که بازسازی شدهاند. یا لوله گذاری فضای سبز و آبیاری قطرهای و کفپوشگذاری که بسیار موفق عمل شده است.

وی ادامه داد: یکی از پروژههای موفق احداث پل جدید بود که بر روی یک جاده بسیار پرترافیک احداث شد و در روانسازی آن بسیار مؤثر است و همچنین پلی که در بلوار دانشگاه در دست احداث است، همه و همه کارهایی هستند که این نوید را به مردم بدهیم که شورا عزم خود را جزم کرده که در سال آخر خود فشار کار را بر خود افزون کند.

حیاتی اضافه کرد: بین فاز ۶ و ۲ هم پارک بزرگی در مراحل طراحی و خاکبرداری است که از خواستههای به حق مردم بود و همچنین شهربازی سرپوشیده برای کودکان در دستور کار است. باز پیرایی پارکها و نصب وسایل بازی و ورزشی، زیباسازی و ایجاد اِلمانها، آبنماها و گلدانهای زیبا در شهر و افزایش سرانه فضای سبز از اقدامات است که شورا و شهرداری با جدیت دنبال میکنند.

حیاتی همچنین بیان کرد: درخصوص ورزش شهروندان شهرداری و شورای شهر واقعاً گامهای خیلی خوبی برداشتهاند و هماکنون شهرداری در حال احداث یک ورزشگاه ۵هزار نفری میباشد.

وی تصریح کرد: تیم فوتبالی به نام شهرداری بندر ماهشهر که در دسته ۳ کشور بازی میکند خریداری شده که این ورزشگاه در اختیار این تیم، تیم های پایه ای فوتبال ، عالقمندان و جوانان ماهشهری خواهد بود. این ورزشگاه یک مجموعه خیلی مناسب و مجهزی خواهد بود که به غیر از بحث فوتبال در آینده سوله هایی برای ورزشهای دیگر نیز در آن احداث میشود که امید داریم کمک شایانی به ورزش شهر کرده باشیم.

سعید حیاتی توضیح داد: با توجه به اینکه استان، بندر ماهشهر را شهری متمول تلقی کرده و همه چیز را در پتروشیمیها و امکاناتشان خالصه می ً کند، اصال توجهی به خود شهر ندارد. بندر ماهشهر به لحاظ امکاناتی بسیار ضعیف است، شخص آقای فرماندار در این زمینه تلاشهای فراوانی کرده است ولی به هر حال خود استانی ها هم باید همت کنند. ما در اینجا تیمهای زیادی داریم که از تأمین یک توپ یا لباس ساده عاجز هستند و این نگران کننده است.

وی ادامه داد: استخر این شهر ۲۰ سال است که در وضعیت بسیار بدی به سر میبرد و خوابیده است و واقعاً مسئولین باید فکر جدی برای این اوضاع بکنند. اداره ورزش و جوانان باید توجه خاصی به این موارد داشته باشد.

حیاتی متذکر شد: شهرداری و شورا به تنهایی ۱۵ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال احداث کرده و از سال ۸۸ تاکنون با اولویت مناطق محروم کار آنها آغاز و به نتیجه رسیده است اما باید خود اداره ورزش و اداره کل آن اهتمام خاصی در این زمینه داشته باشند که قطعاً با آمدن آقای تهذیبی این اتفاق خواهد افتاد

رئیس شورای اسالمی شهر بندر ماهشهر گفت: کوچک شدن محدوده این شهرستان به صلاح نمیباشد.

سعید حیاتی ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به گذشته بندر ماهشهر به عنوان یک منطقه بزرگ که تا هندیجان بود و از سوی دیگر تا شادگان میرسید و کمکهای زیادی که به شهرهای اطراف کرده بود تا به شهرستان تبدیل شوند این محدوده روز به روز کوچک و کوچکتر شده است.

وی اظهار داشت: این شهر پایه و پایلوت،دارای آزادراه، راه آهن، فرودگاه، بندر و… میباشد و از ویژگیهای بسیار خاص برخوردار است.

حیاتی بیان کرد: در بحث شهرستان شدن بندر امام خمینی نکاتی داشتیم که وجود یک شهرستان بزرگ بنام بندر ماهشهر میتواند به جذب بهتر عوارض و عایداتی که به سرنوشت شهرستان گره خورده اند مهم و اساسی باشد.

رئیس شورای اسالمی شهر بندر ماهشهر اظهار داشت: ما حتی در شورای شهرستان به دنبال ایجاد توانمند سازی بین این ۲ شهر بوده و هستیم که یک شهرستان بزرگ باتوانمندی و قابلیت و پتانسیل بالایی بمانیم.

حیاتی عنوان کرد: ما دوست داریم شهروندان عزیز بندر امام هم به حق خود رسیده و به شهرستان هم تبدیل بشوند، ولی به رغم همه موارد بحث حد و حدود برای ما بسیار پراهمیت است و ما با جدیت مسئله را دنبال میکنیم که در تقسیم عوارض، عایدات و محدودهً عدالت کامل رعایت شده و براساس سرانه جمعیت این اتفاق بیفتد و حقی از ۲۴۰ هزار نفر شهروندان بندر ماهشهر هم ضایع نشود.

وی ذکر کرد: ما اینجاییم که نگذاریم حقی از کسی تضییع شود و وظیفه اصلی ما صیانت از حقوق مردم عزیز بندر ماهشهر است.

سعید حیاتی ادامه داد: تمام تالش ما اینست که حقی از لحاظ هویتی، میراثی، تاریخی، سرزمینی، عوارض آالیندگی و ارزش افزوده و… از کسی خورده نشود.

وی افزود : شوراها بر اساس قانون اساسی نهادی است که وظیفه بررسی مشکلات و ارایه پیشنهادات کلان منطقه را به مدیریتها دارد.

وی ادامه داد: البته شوراها هنوز هم در کشور ما نوپا به حساب میآیند و برخی وظایف و اختیارات آنها مقفول مانده است. در حال حاضر شوراها، شورای شهرداری هستند و نه شورای شهر و دخالتی بر دیگر مسایل شهر ندارد که با اصل شوراها متناقص است.

حیاتی تصریح کرد: شوراها در کشورهای اروپایی سابقه ۶۰ ،۵۰ ساله دارد و غیر از بحثهای امنیتی و حاکمیتی بقیه کارها با شوراهاست ولی متأسفانه در کشور ما این اطمینان هنوز ایجاد نشده است.

وی توضیح داد: باید این اطمینانسازی اتفاق بیفتد و باید از این اطمینان در جهت مثبت استفاده کرد و اختالفات و مناقشات را وارد کارهای اجرایی شهر نکنیم.

سعید حیاتی رییس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در قسمت دیگری از گفت و گوی خود تصریح کرد : با توجه به اینکه حجم بودجه ما یک بودجه محدود است واقعاً نیاز به جلب مشارکت در بخشهای مختلف احساس میشود وما آماده جذب سرمایه گذار در بخشهای گوناگون هستیم.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه هم در فرآیند قراردادی موسوم به PPP این امر آمده است و ما حتی آماده جذب مشارکت در توسعه زیرساختها شهری برای ارتقای بهره وری میباشیم و از همه سرمایهگذاران دعوت میکنیم که وارد شوند و ما هم حمایتهای خوبی را در قبال این کار آنها خواهیم داشت.

وی افزود: اگر بخش خصوصی قطعاً وارد شود فرصتهای سرمایه گذاری را در اختیارشان قرار خواهیم داد.

ما جلسات متعددی را برای درآمدزایی تشکیل دادهایم و توانسته ایم گره های زیادی را باز کنیم. بودجه شهرداری ماهشهر در سال ۸۷ تنها ۱۰ میلیارد تومان بوده که ما توانستیم این رقم را به ۵۰ میلیارد تومان برسانیم.

وی ادامه داد: همچنین در جهت تکریم ارباب رجوع اتوماسیون اداری را فعال کردیم و برنامه GIS شهری را انشاءا… در دستور کار خود داریم که مردم در کمترین زمان کارشان به انجام برسد، که قطعا تمامی این کارها در جهت جذب سرمایه گذار و حضور آنها در این شهرستان می باشد.

رئیس شورای شهر بندر ماهشهر خاطر نشان کرد: ما در بحثهای فرهنگی با همکاری اداره ارشاد چندین برنامه و جنگ را برگزار کردهایم و بر این نکته پافشاری میکنیم که نشاط اجتماعی، حق طبیعی شهروندان است.

حیاتی عنوان کرد: بودجه اختصاصی داده شده برای این کار سال به سال بهتر شده و سعی میکنیم در همه مناسبتهای ملی و مذهبی برای مردم برنامه داشته باشیم و مکانهای تفریحی متعددی را برای مردم ایجاد نمائیم.

رئیس شورای شهر ماهشهر در پایانن اظهار داشت: اگر بخواهیم به لحاظ آماری وارد شویم و به ۴ سال پیش بازگردیم، میبینیم که در خیلی از زمینه ها مشکل داشتیم و بدهکاری شهرداری بسیار زیاد بود که هماکنون تا حدود بسیار زیادی مرتفع شده است.

سعید حیاتی افزود: البته ماهشهر به لحاظ زیرساختهای خط آب، گاز، آسفالت، فاضالب مشکالت زیادی دارد که به عنوان مثال جا دارد در این جا بگویم مجری طرح فاضالب شهری در برخی از نقاط شهر در حال اجرای پروژه است که ما از روند آن راضی نیستیم که باید هرچه سریع تر کیفیت، روند و سرعت کار افزایش بیشتری به خود بگیرد ولی به هر حال در ۴ سال گذشته به رغم همه مشکالت یک وفاق و همدلی در شهر ایجاد شده است که این امر منجر به ثبات مدیریت شهری شده و جو نسبتاً آرامی برقرار شده است و در پی آن کارهای بهتری نیز به انجام رسیده است. البته برخی قوانین بسیار دست و پاگیر هستند و نیازمند تغییر میباشند چرا که برخی از آنها مانند برخی قوانین مناقصات و مزایده ها شاید پروژهها را ۳ تا ۴ ماه به تعویق میاندازند.

وی ادامه داد: با تمامی این موارد روند صعود ما روندی مطلوب بوده که بصورت پلکانی اتفاق افتاده و در بحث عمرانی با تزریق نیروی متخصص و اجرای صحیح پروژهها در این چند سال کارهای خیلی خوبی صورت گرفته شده و با یک سرعت متوسط ولی مطلوب پیش رفته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • آترین لطفا نظراتتو برای خودت نگه دار توی همه حرفات فقط گفتی ماهشهر شماسربندر رو فقط برای بودجه اش میخواهید به چه زبونی بگیم که نمیخواهیم با شما باشیم دست ازسر ما بردارید.
  • رضا زلزله واقعا زبون چرب و نرمی داریم راستی به چه زبونی بگیم حالمون ازتون بهم میخوره با این سیا کاری ها نمیتونید مانه خار کنید اگر زیاد دلت میسوزه دلت واسه شهرتون بسوزه
  • ماهشهري آقاي حياتي بسيار متين سخن گفتيد ولي متاسفانه برخي از شهروندان سربندر با اظهارنظرات خود كه گوياي فرهنگ پايين و فرومايگي ايشان است خود را نشان ميدهند كه البته جاي تعجب نيست زيرا معمولا بلحاظ جامعه شناسي اقوام مهاجر هميشه نسبت به بوميان و صاحبان اصلي آن سرزمين، خشن، مهاجم و خودخواه بوده اند و مطامع خودرا با خشونت از ديگران طلب ميكنند كه نمونه بارز آن مردم كشورهايي چوا اسراييل و آمريكا و استراليا ميباشند كه ديده ايم با صاحبان اصلي اين سرزمينها چگونه برخورد كردند..! و در ابعاد كوچك نيز سربندر خودمان ميباشد كه افكار و عقايد افراطي و خاص و عجيب و غريبي دارند.
  • من آقای ماهشهری ... بهتره به هموطنت به عنوان یک دشمن نگاه نکنی ... شما در نظرت صحبت از تصرف سرزمین های دیگر می کنی ولی در قیاس مع الفارقتان سربندریها که اصالتا از این مرز بوم هستن سخن میگی ... تبار شناسی شما ضعیف هست بحثش بماند ولی سوء مدیریت آقایان باعث این اتفاق بوده ... چه بهتر که مردم سربندر بتوانند بر پای خودشان بایستند ... نمی خواهند مدام مورد کم لطفی بعضی از مسئولین آپاردایتی مانند .... و .... شوند
  • متولد تهران اگر حق با شماست و سربندر را هم زیر مجموعه خودتون میبینید و فرقی برایتان ندارد چرا با وجود این همه درمانگاه و بیمارستان که در ماهشهر هست هنوز اقدامی اسای برای سربندر در جهت داشتن یک بیمارستان ابرو مند با امکانات نکردید ؟؟؟؟