بازدید معاون وزارت صمت از شهرک صنعتی گتوند

در تاریخ پنج شنبه ۳۰ بهمن ۹۹ بعد از همایش تقویت و ارتقا واحدهای صنعتی شهرستانهای شوشتر و گتوند سهراب گیلانی نماینده شهرستانهای شووشتر و گتوند به همراه معاون وزارت صمت ، قائم مقام مدیر عامل بانک صمت و مدیران کل صمت استان ، فرماندار گتوند و مدیر عامل شهرک های صنعتی استان از شهرک صنعتی گتوند و شرکت دیبای شوشتر بازدید بعمل اورد

منبع