دستگیری سارقین مغازهای گیم نتی توسط پلیس آگاهی شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / ‌خورنا – در پی وقوع دو فقره سرقت مغازه گم نتی در سطح شهرستان که اموالی بالغ بر دو میلیارد ریال بسرقت رفته بود، موضوع چهت شناسایی و دستگیری سارقین و کشف اموال مسروقه بصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفته تا اینکه با انجام اقدامات اطلاعاتی وفنی پیچیده سارقین که ساکن یکی از شهرستانهای همجوار بودند، شناسایی و با هماهنگی مقام محترم قضایی سارقین که سه نفر بودند در سه عملیات جداگانه و منسجم دستگیر اموال مسروقه از آنها کشف موضوع با هماهنگی قضایی تحت پیگیری و رسیدگی می باشد.