گزارش تصویری خورنا/ اولین بانوی تعمیرکار تراکتور در استان خوزستان از شهرستان هندیجان

 

گزارش تصویری خبرنگار خورنا / اولین بانوی تعمیرکار تراکتور در استان خوزستان از شهرستان هندیجان