محدودیت های جدید کرونایی در بهبهان

 

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان مهم ترین نکات مطرح شده توسط فرماندار و رییس شورای سلامت شهرستان در جلسه ستاد مبارزه با کرونا به این شرح می باشد:

از کادر بهداشت و درمان و همچنین ناحیه مقاومت بسیج برای اجرای طرح شهید سلیمانی تشکر میکنم.

پیک جدید بسیار تهاجمی در استان با شیبی خیلی تند در حال شیوع است.

راهنمایی و رانندگی از امشب مجددا لغو کنندگان محدودیت های کرونایی را جریمه خواهد کرد.

رعایت پروتکل ها بسیار کم شده و عادی انگاری باعث ورود به پیک جدید شده است.
هیچ راهی به جز رعایت شدید پروتکل ها نداریم، رعایت پروتکل ها باید در ادارات با شدت بیشتری انجام شود.
در بحث بازدید ها و بازرسی ها آمارمان به وضعیت مطلوب رسیده است.
پافزایش شیوع در میان دانش آموزان باعث نگرانی ما شده است.

حضور دانش آموزان حتی به صورت اختیاری هم در مدارس لغو خواهد شد و تا بهتر شدن وضعیت ها کاملا تعطیل خواهند شد.
در کنار افزایش تست، بیمار یابی را هم افزایش خواهیم داد.

طرح شهید سلیمانی در شهرستان بهبهان به خوبی اجرا شده است.

اداره صمت و اتاق اصناف همکاری بسیار خوبی در زمینه مقابله با کرونا با مجموعه ستاد داشتند.

تالارها از هفته آینده مجددا تعطیل خواهد شد تا زمانی که به وضعیت مطلوب برسیم.

طبق پروتکل ها مجددا بازار و کلیه اصناف ومشاغل تنها تا ساعت ۲۱ باید مجاز به فعالیت بوده و باید تعطیل کنند.
آرامستان تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.