ورودی شهر صنعتی بندرماهشهر از طرف هندیجان+تصویر

خورنا: عکسهای زیر نمایی از ورودی بندر ماهشهر از طرف جاده هندیجان می باشد .

چند سالی است که این مکان معروف جهت فروش گوسفند برای همشهریان در شهرستان بندرماهشهر وجود دارد ؛ محلی که نمای زیبایی برای ورودی یک شهر صنعتی و مهم نمی باشد .

البته به نظر می رسد ، فروشندگان تقصیری نداشته باشند ، این انتظار از مسئولین شهری می رود که نسبت به سامان دهی فروش احشام ، چاره ای دیگر بیندیشند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • همکار لطفا امانت داری در ذکر منبع را رعایت کنید!
    • مدیر مسئول همکار عزیز! روی عکس ها منبع ذکر شده است
  • آترین چه جالب. بعد به چه چیزیتون مینازید؟جل الخالق ادعاتون هم میشه.
  • م.ا اترین فکرمیکنه گذشته خودش تواروپا بوده این شیوه زندگی مردم دنیاست اگر روزی نفت تموم بشه بازبرگشت همه به همین احشامه ولی نظر : بله جناب خورنا باید برای معضلاتی مثل پارک شهر وتجمع کارگران بومی وغیربومی. فروشندگان میوه وتربار توسینی ،وموضوع عکس درورودی شهر چاره اندیشی بشود .از دقت شماممنونیم .سعی بشه تومطالب دیگرهم دقت نظر بشود بهتر می شود.