عدم عرضه مرغ در سطح شهر رامهرمز

به گزارش خبرگزاری خورنا طی بازدید میدانی از مرغ فروشی های سطح شهر بنا به دلایلی نامشخص تعطیل می باشند که تاکنون دلیلی از سوی دستگاهی نیز ارایه نشد و برای شهروندان مشکلاتی ایجاد کرده است.

متاسفانه اداره صنعت ،معدن و تجارت طی یک ماه گذشته بدون رئیس اداره می شود که انتظار می رود هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.