شو آف با ۴ ورق A4 و یک مداد!

خورنا – فرزادشعبانی

بخشداری مرکزی رامشیر که مدتی به دلیل برخی اقدامات و عملکردها زیر فشار رسانه‌ای و افکار عمومی قرار دارد و تغییرات مدیریتی را نزدیک‌تر از همیشه احساس می‌کند، از هر فرصتی برای کم کردن این فشار بهره می‌برد.

در همین راستا، بخشداری مرکزی اقدام به توزیع بسته های اهدایی بین دانش‌آموزان برخی مدارس کرد؛ اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود و دانش‌آموزان با باز کردن بسته‌ها با ۴ برگ ورق a4، یک عدد مداد مشکی و یک برگ دعای جیبی مواجه شدند!

هدیه‌ای که بیش از آنکه توجه رسانه‌ای را از جدول‌سازی‌های غیر اصولی در روستاها، مشکلات اولیه آب روستایی و… کم کند، از زاویه‌ی دیگران به توهین و تحقیر آموزش و پرورش و استفاده تبلیغاتی، آن هم در سطح بسیار پایین و زننده شبیه باشد…