شورای شهرششم و لزوم دوری از اشتباهات گذشته

 

غلام عباس کاظمی- مدتهاست که جسته و گریخته اخبار فعالیت‌های تبلیغاتی زودهنگام انتخابات شورای‌شهر در خرمشهر از سوی کاندیداهای احتمالی به گوش می‌رسد.
این در حالی است که از جریان‌های سیاسی اصلی شهر بجز یک جریان خبرخاصی در خصوص انتخابات شورا شنیده نمی شود.
با این حال، عده‌ای چراغ خاموش حرکت خود را آغاز نموده و تحرکاتی را آغاز کرده‌ و دست به کار شده‌اند و به قصد تصاحب کرسی‌های شورای شورای شهر ، عزم خود را جم کرده اند .
باتوجه به اهمیت موضوع در تعیین آینده مدیریت شهر وفضای عمومی آن، توجه به چند نکته مهم بنظر می رسد.
ابتدا باید کارنامه و عملکرد دوره شورای پنجم و دوره های پیشین را مدنظر قرارداده و از آنها درس گرفت و با بررسی کارنامه ادوار مختلف شورا ، نقاط قوت و ضعف آن را مورد کنکاش قرارداده  تا رای‌دهندگان در انتخاب نمایندگان خود در مجلس محلی نهایت دقت را داشته باشند.

دوم توجه به نیروی جوانی به همراه تجربه است ، زیرا تجربه مفید و کارنامه موفق درسمتهای قبلی در عین شور و نشاط جوانی نه تنها حرکت بهتر مجموعه شورا بسوی موفقیت را تسریع می نماید ، بلکه شجاعت ودقت در نظارت برشهرداری وخلاقیت در انجام وظایف را به همراه خواهد داشت.

دیگر اینکه باید در انتخاب اعضا دقت بسیاری به خرج داد تا افرادی که صرفا از حضور در این عرصه به دنبال منافع شخصی وجناحی ، هستند جایی برای ورود نداشته باشند تا شاهد تاثیر لابیگران خارجی و پیمانکاران در مصوبات وانتصابات شهرداری وانحراف شورا از وظایف ذاتی خود نباشیم.
یادمان باشد که همه با شعار خدمت پابه عرصه انتخابات می گذارند واین مردم هستند که با بررسی به دور از هرگونه حب وبغض ونگاه قومی وقبیله ای وباتوجه بر سابقه قبلی هر فرد می توانند سره رااز ناسره تشخیص داده و آینده شهرشان را تضمین کنند.

شورای فعلی تاکنون آبستنی از اختلافات همیشگی وحوادث بس ناراحت کننده بوده است. همچنین نمونه ای ازیک شورای غیرپاسخگو و بی نتیجه که با جنگ و جدالهای پی در پی نتوانست اثر مثبت ملموسی بر فضای فکری ونمای ظاهری شهر بجا بگذارد رابه نمایش گذاشت . با این وصف امید است در آستانه شورای ششم با انتخاب آگاهانه مردم به دور از همه آنچه گفته شد وصدها مورد ناگفته، شاهد اتفاقی خوش برای شورای شهر خرمشهر باشیم.