گزارش تصویری اعطای نخستین شناسنامه ایرانی به اتباع خارجی دارای مادر ایرانی در خوزستان

مراسم اعطای نخستین شناسنامه ایرانی به اتباع خارجی دارای مادر ایرانی امروز شنبه چهارم بهمن ماه ۹۹ در استانداری خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز در این مراسم با حضور استاندارخوزستان و جمعی از مسئولین استانی به فاطمه ظریف با پدر خارجی و مادر ایرانی که در استان خوزستان ساکن هستند شناسنامه ایرانی تقدیم شد.