نوبت دهی قضائی برای پیگیری و انجام امور مربوط به واحد اجرای احکام کیفری

مهدی محمدی دادستان عمومی و انقلاب ماهشهر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خورنا بیان کرد: در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و طبق دستورالعمل” نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضائی به مراجعان” به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضائی ، تسهیل در پاسخگوئی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضائی از این به بعد کلیه خدمات مربوط به واحد اجرای احکام کیفری براساس نوبت دهی قبلی انجام می گردد.

وی افزود: مراجعین محترم جهت نوبت دهی قضایی میبایست به سایت adliran.ir وگزینه سامانه نوبت دهی قضایی مراجعه نمایند. لذا جهت ورود به سامانه مذکور نیاز به شماره ملی و رمز شخصی (ثنا) می باشد و بعد از آن رمز موقت و در مرحله بعد ثبت نوبت و بعد از آن ۵ مرحله درخواستی سیستم را به ترتیب( علت مراجعه – مدارک مورد نیاز-ورود اطلاعات تکمیلی (شماره پرونده و شماره بایگانی) -محل مراجعه و دریافت نوبت) انجام داده و در آخرنوبت را ثبت کنند.

دادستان بندرماهشهر در پایان خاطرنشان کرد: گرچه در ابتدای این امر و درجهت تبدیل شدن خدمات از شیوه سنتی به الکترونیک، مشکلاتی بوجود می آیدولی ان شاالله با صبر و حوصله مردم و سعه صدر خادمین آنها، این موضوع مرتفع خواهد شد.