استاندار خوزستان خبر داد:

امضا تفاهم نامه خرید و توزیع ۲۵ هزار تبلت در بین دانش آموزان خوزستانی

استاندار خوزستان از امضای تفاهم نامه خرید و توزیع 25 هزار تبلت در بین دانش آموزان خوزستانی خبر داد.

به گزارش خورنا غلامرضا شریعتی امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه با اعلام این خبر تصریح کرد: بر اساس این تفاهم تعداد ۱۵ هزار تبلت توسط استانداری خوزستان و ۱۰ هزار تبلت توسط کمیته امداد تهیه و توزیع می‌شود.
وی بیان کرد: هدف از این کار کمک به عدالت آموزشی و دسترسی دانش آموزان کم برخوردار و بی بضاعت در سراسر استان خوزستان است که با توجه به شیوع ویروس کرونا جهت بهره مندی از آموزش های غیر حضوری به تبلت نیاز دارند.
رئیس شورای آموزش و پرورش خوزستان در پایان یادآور شد: پیش از این نیز ۳ هزار تبلت از سوی استانداری، ۲ هزار تبلت از طرف منطقه ویژه پتروشیمی و ۵ هزار تبلت از سوی منطقه آزاد اروند تهیه و در حال توزیع است.