اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عامل اصلی ورود نیروهای غیر بومی به پتروشیمی کارون

انتقاد و اعتراض های بیش از پیش مردم، اصحاب رسانه و فعالین اجتماعی از عملکرد محمدرضا مطیری رئیس اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر همچنان پا برجاست.

ورود نیروهای غیربومی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر در حالی که جوانان بیکار و مستعد زیادی در این منطقه جویای کار هستند یک معضل بسیار جدی شده است.

لیست نیروهای غیربومی جذب شده پروژه هایکو پتروشیمی کارون نیز از سوی اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ارسال شده که این امر باعث ورود دفتر نماینده مجلس بندرماهشهر به این موضوع شده بود.

ورود سران کشور از جمله محمدباقر قالیاف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت السلام و المسلمین حسن درویشیان رئیس بازرسی کل کشور، سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر مسئولین به منطقه در چند ماه گذشته و بررسی شرایط بیکاری جوانان نشان از وجود یک معضل و مشکل اساسی در این خصوص را دارد.

اینکه با وجود صحبت های سران کشوری، اعتراض مردم و فعالین اجتماعی نسبت به بیکاری بیش از حد جوانان شهرستان بندرماهشهر با وجود صنایع عظیم پتروشیمی، محمدرضا مطیری رئیس اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همچنان حق جوانان منطقه را نادیده گرفته و شرایط را بر مردم سخت کرده نیاز به پیگیری جدی دارد.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی باید پاسخگوی عدم ترتیب اثر دادن صحبت های سران کشور و بی اهمیتی اداره کار نسبت به حقوق مردم منطقه باشد.

ماندگاری مدیری در راس یکی از مهمترین ادارات مرتبط با کار جوانان شهرستان بندرماهشهر به مدت چندین سال با وجود انتقادات شدید که یکی از عوامل بیکاری جوانان منطقه است می تواند در آینده شرایط را نیز سخت تر کند.