کارت ملی برای ارائه خدمات در ادارات الزامی است

رئیسی ، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا : برای حفظ سلامتی خود و دیگران از امروز همراه داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت الزامی است

منبع