جزئیات بسته های حمایتی جدید دولت

سخنگوی وزارت کار : ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر که شغل و درآمد ثابت ندارند از دو نوع تسهیلات برخوردار خواهند شد

از نیمه آذر ماه تسهیلات بلا عوض ماهانه ۱۰۰ هزار تومان برای ۴ ماه پرداخت می شود واام یک میلیون تومانی هم از همین ماه آغاز خواهد شد

باز پرداخت وام یک میلیونی ، ۳۰ ماه از بسته حمایت معیشتی کسر خواهد شد

منبع