مشکلات اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شرکت های هلدینگ خلیج فارس

طبق این قانون، دستورالعمل طرح طبقه بندی مشاغل مطابق مواد ۴۸ و ۴۹ قوانین کار جمهوری اسلامی ایران در کارگاه های بیش از ۵۰ نفر باید اجرا شود، که متاسفانه در اجرای آن کم و کاستی های زیادی رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری خورنا ، این طرح با هدف ایجاد عدالت و عدم تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای مشمول قراردادهای قانون کار در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ به همراه مزایای اقلیمی به پیمانکاران در بزرگترین بنگاه خصوصی کشور یعنی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در منطقه عملیاتی شهرستان بندرماهشهر به صورت ناقص اجرا شد.

هدف از این طرح ارتقاء وضعیت حقوقی مشاغل براساس، دانش، مهارت و تجربه درگروه های بیست گانه شغلی است.

خبرنگار خبرگزاری خورنا با توجه به بررسی میدانی از جامعه کارگری، مشاوران فنی و ارزیابی مشاغل و اعضا کارگری طبقه بندی شرکت ها، نقص در اجرای قانون را رفتار سلیقه ای مدیران عامل پتروشیمی های هلدینگ خلیج فارس می داند.

پس از گذشت بیش از دو سال از اجرای این طرح، بازنگری و بررسی های لازم توسط مدیران هلدینگ خلیج فارس و بخصوص مدیر منابع انسانی آن صورت نگرفته تا کاستی های اجرای این طرح همچنان باقی بماند.

تدوام دغدغه کارکنان و تبعیض بوجود آمده پس از اجرای طرح در بین کارکنان پتروشیمی های تابع هلدینگ خلیج فارس نگرانی هایی در جامعه کارگری بوجود آورده است.

تطبیق مدرک تحصیلی همچنان در بعضی شرکت ها صورت نگرفته و به دلیل رهاسازی طرح توسط هلدینگ خلیج فارس، بروزرسانی و اصلاح مدارک نیر انجام نشده است.

تفاوت در اجرا و عدم نظارت بر این مهم باعث تصمیمات سلیقه ای از سوی مدیران عامل پتروشیمی های منطقه شده است.

تاخیر در تهیه کتابچه طرح، شناسنامه شغلی و نظام جامع ارتقاءطرح طبقه بندی مشاغل که تاکنون نهایی نشده است باعث ایجاد رفتار سلیقه مدیران در اجرا شده است.

نظارت بر اجرای قانون مهم تر از وضع آن، باعث بهبود شرایط خواهد شد، طرح طبقه بندی مشاغل با تمام مزیت ها پس از اجرای ناقص نه تنها مشکلات را رفع نکرده بلکه ایجاد دوگانگی بین کارکنان نیز بوجود آورده است.

این خبر بنا بر دغدغه و گزارشات جامعه کارگری تنظیم و خبرگزاری خورنا تا حصول نتیجه پیگیر آن خواهد بود