پلمپ ۷ واحد صنفی گروه شغلی۳ در رامشیر

خورنا – فرزادشعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا؛ با توجه به وضعیت پرخطر در شهرستان ۷ واحد صنفی بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله ماسک، گندزدایی و کد QR طی بازدید مشترک کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت رامشیر، صمت، اتاق اصناف، اماکن نیروی انتظامی و نماینده فرمانداری پلمپ شدند.