امتحانات پایان ترم دانشجویان مجازی برگزار می شود

معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری : با توجه به شرایط پیش آمده بیماری کرونا برنامه ریزی شده تا امتحانات پایان ترم نیم سال اول تحصیلی ۴۰۰_۹۹ دانشجویان مجازی برگزار شود

منبع