فرماندار شهرستان بهبهان باید پاسخگوی ناامنی ها باشد

فرماندار شهرستان بهبهان پاسخگوی نا امنی ها باشد

بهبهان شهر پر آوازه ای که زمانی بواسطه شاخصه هایی همچون رفاه و آرامش شهروندان آن همواره زبانزد عام و خاص و همچنین مامنی امن برای مردمانش بوده است طی چند روز اخیر در کمتر از ۷۲ ساعت خیابان های آن دو سرقت مسلحانه و خونین به روی خود دیده است.

سرقت های مسلحانه ای که منجر به جراحات شدید یک نفر از شهروندان و رئیس پلیس آگاهی بهبهان شده است.

سارقین مسلح با نشانه گرفتن جان و مال مردم سبب شکل گیری موجی از نگرانی و آشفتگی روحی و رعب و وحشت برای شهروندان شده اند.

 

در وضعیت فعلی که مردم از یک سو با شرایط سخت اقتصادی و از سوی دیگر با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می کنند حال باید نگران امنیت مال و جان خود در برابر سارقین مسلح نیز باشند.

اما نکته عجیب در این رابطه سکوت فرماندار شهر به عنوان نماینده عالی دولت و مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان در برابر افکار عمومی است.
ظاهرا آقای فرماندار فراموش کرده اند که به عنوان رییس شورای تامین شهرستان بایستی پاسخگوی افکار عمومی مضطرب در این رابطه باشند!!پاسخگوی شهروندانی که در این هفته شاهد جولان سارقین مسلحی در خیابان های شهرشان بوده اند که نه فقط به مال مردم بلکه به رئیس پلیس آگاهی نیز رحم نکرده اند!!

در حالی که با توجه به افزایش سرقت ها در چند سال اخیر یکی از مطالبات مهم و نگرانی های شهروندان بهبهان اتخاذ تمهیدات لازم و فوری در رابطه با تامین امنیت بهبهان بوده است اما تا به امروز ظاهرا تلاش مسئولین در حد وعده ها و شعارهای تو خالی باقی مانده است.حال در این روز ها سوال شهروندان از فرماندار این است که چه تعداد سرقت مسلحانه و غیر مسلحانه در این شهر باید انجام بگیرد تا بالاخره متناسب با افزایش جمعیت و نا امنی های شهرستان بهبهان جایگاه فرماندهی انتظامی بهبهان ارتقا یافته و امکانات و نیروی انسانی نیروی انتظامی برای تامین امنیت شهرستان افزایش یابد؟