یادداشت دکتر محسن رضایی درخصوص؛

فوت معلم دلسوز وتوانمند خوزستانی که بعداز آخرین تدریس مجازی برای دانش آموزانش دربستربیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد

یادداشت دکتر محسن رضایی درخصوص فوت معلم دلسوز وتوانمند خوزستانی که بعداز آخرین تدریس مجازی برای دانش آموزانش دربستربیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد.

معلم خوزستانی دلسوز و توانمند مرحومه خانم ناهید مکوندی معلم مقطع ابتدایی – که به کرونا مبتلا شده بود – جان به جان آفرین تسلیم کرد.

اخرین فایل صوتی این معلم‌ پرتلاش که تا واپسین روزهای زندگی در خدمت آموزش فرزندان این مرزوبوم بود، برای دانش آموزانش منتشر شد و با بدرقه اشکهای آنها همراه گردید. خواهر ایشان نیز در همین ماه (آبان) بر اثر کرونا فوت کرده است.

این دو بانوی گرامی آخرین قربانیان کرونا نیستند. تعداد زیادی از خانواده های ایرانی در سوگ عزیزانشان نشسته اند.

کدام وجدان بیدار با شنیدن اینگونه صداها آزرده نمی شود و کدام انسان منصفی قلبش به درد نمی آید؟

اینجانب متواضعانه از نیروهای مردمی، جهادی و انقلابی می خواهم که قوی تر از گذشته به کمک مردم بشتابند و از دولتمردان نیز تقاضا دارم مساله را بیش از پیش جدی بگیرند و بر هماهنگیهای جامع و تصمیمات صائب بیافزایند.

امروز ما در سراسر کشور عزیزمان با یک مساله ملی و انسانی بزرگ یعنی مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا روبرو هستیم.