سید مصطفی عظیمی‌فر برای دومین سال پیاپی رئیس شورای شهرستان دزفول  شد

 

به گزارش خورنا سید مصطفی عظیمی فر که عضویت و ریاست چند دوره شوراهای اسلامی شهر و شهرستان دزفول را در کارنامه خود دارد، برای دومین سال پیاپی، بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان دزفول انتخاب شد

جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان دزفول با موضوع انتخابات هیئت رئیسه این شورا، با حضور نماینده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان دزفول و اکثریت اعضای شورا، در سالن جلسات شورای اسلامی شهرستان دزفول برگزار شد و سید مصطفی عظیمی فر، با کسب ۸ رأی، برای دومین سال پیاپی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان دزفول انتخاب شد تا در سال آخر شورا ها، سکاندار شورای اسلامی شهر و شهرستان دزفول یک نفر باشد.

ترکیب هیات رئیسه و تعداد آرا سایر اعضا به شرح زیر است

اصغر دینارانی با کسب ۷ رأی نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان

سید یونس حسینی با کسب ۹ رأی سخنگوی شورای اسلامی شهرستان

سید محسن حسینی با کسب ۹رأی منشی شورای اسلامی شهرستان