حداقل حقوق بیمه بیکاری ۲ میلیون تومان شد

مدیر کل بیمه بیکاری وزارت تعاون : افرادی که از اول خرداد امسال بیکار شدند حداقل دو میلیون تومان دریافت می کنند

از اول خرداد تاکنون ۱۹۶ هزار و ۲۴۶ نفر در سامانه جامع روابط کار برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که ۹۵ هزار نفر تعیین تکلیف شده و ۶۸ هزار نفر بیمه بیکاری گرفته اند

منبع