تجمع جوانان معترض در برابر فرمانداری بهبهان

 

خبرگزاری خورنا

احسان آذریان

 

تجمع جوانان معترض در برابر فرمانداری بهبهان

 

صبح امروز مورخ ۱۹/۸/۹۹ جمعی از جوانان معترض به روند استخدامی ها در پالایشگاه بیدبلند۲  جلوی درب فرمانداری بهبهان تجمع کردند

 

این جوانان که ظاهرا از قبول شدگان آزمون استخدامی پالایشگاه هستند خواستار ورود فرماندار به موضوع استخدامی های بی ضابطه بودند و نگران هستند که با سفارش و توصیه افرادی توسط مسئولین رده بالا، حق آنها برای استخدام در پالایشگاه ضایع شود.

از شروع به کار ساخت فاز۲ پالایشگاه بیدبلند، استخدامی های گسترده غیر بومی ها و نورچشمی ها و سهم بالای نیروی کار بومی از تعدیل نیرو در مقاطع گوناگون از موضوعات پر حاشیه ای بوده که باعث ناامیدی جوانان تحصیلکرده بهبهان و حومه شده است و بارها شاهد اعتراض از سوی جوانان بوده ایم و هر بار با وعده های مسئولین امر مواجه شدند و صد البته با تغییر چندباره مسئولین شهری و علی رغم وعده های پرطمطراق دفاع از حق نیروی بومی و شایسته سالاری، باز هم استخدام با روش سفارش از بالا باعث دلخوری جدی جوانان شده است