وقتی کرونا ما را و ما مرگ را به سخره گرفته ایم

هوشنگ نوبخت

بی شک همه ما به واسطه ی نوع زندگی اجتماعی که داریم حوادث تلخ و شیرین زیادی را در سال‌های عمرمان تجربه کرده‌ایم.
حوادثی همچون سیل، زلزله، تصادف و اتفاقات تلخ طبیعی و انسانی دیگر که هرکدام باعث می شد افکار عمومی جامعه، ناخوش احوال و احساسات و عواطف شان خدشه دار شود.

یادمان نرفته وقتی به خاطر یک حادثه، تنها چند هم وطن عزیزمان را از دست می‌دادیم، تمام وضعیت ها و پروفایل مردم ایران به پاس همدردی با جانباختگان و خانواده های شان رنگ سیاه به خود می‌گرفت اما چند صباحی است به واسطه ی ورود ویروس ناخوانده و ناشناخته ی کرونا در کره ی خاکی و هم‌زمان سایه ی شوم و ننگین آن بر آسمان کشورمان، پس از گذران یک دوره کوتاه احساسی همراه با رقص و آواز و پشت سر گذاشتن یک دوره کوتاه مدت منطقی همراه با سخت گیری های فراوان که منجر به کنترل حداقلی انتشار آن شد، متاسفانه به مریض شدن اطرافیان، به نفس تنگی دوستان، به تعطیلی مدرسه ها، به آسیب دیدن اقتصاد و بازار و از همه مهمتر و بدتر به مردن همدیگر عادت کردیم یا بهتر بگویم نه تنها به مردن خودمان، بستگان مان، همشهریان مان، هم وطنان مان عادت کردیم بلکه آن را نیز به سخره گرفتیم.

عادت به این عادت نه چندان خوب و انسانی، ویروس جاندار، هوشیار و مرموز کرونا را نیز عادت داده است که با ما مثل خود ما البته در زمین خودمان ما را به همان شدت به سخره و بازی بگیرد و روزها بیش از ۴۰۰ نفر از هموطنان مان را به آغوش خاک بسپارد.

واقعاً ما ایرانی ها را چه شده است که وقتی در ایامی نه چندان دور تنها چند نفر از هموطنانمان را به دلایل مختلف از دست می دادیم، مدت ها زمین و زمان را درگیر احساسات و عواطف انسانی خودمان می‌کردیم و از دولت و نظام و مسوولین و دیگران می‌خواستیم که به صورت شفاف، علت حادثه و علت مرگ چند تن از هم وطنان عزیزمان را به افکار عمومی گزارش دهند اما امروزه به واسطه ی شاید بی‌تدبیری دولت و هم به واسطه بی تفاوتی و سهل انگاری ملت، کارمان به جایی رسیده که با مرگ هموطنانمان نه تنها وضعیت سیاه نمی گذاریم و ابراز همدردی نمی‌کنیم بلکه با جوک و طنز و کلیپ های مختلف به ریش خودمان و انسان های تلف شده ی اطراف مان که محصول چند ضلع بی فرهنگی خیلی از ماهاست نیز می خندیم.

ویروس کرونا به همان اندازه جان ما، زندگی ما، اقتصاد ما و پیرامون ما را با مرگ و مرض مسخره می کند که ما با عدم رعایت و سهل انگاری و مسخره بازی ، او را .